« All Stories

Finally peace and quiet

Create a Story!

Hij geniet van het water, van de deining van de golven. Hij maakt een tekening, hij is daar lopend gekomen, hij is bang dat er regen zal komen, kijk maar naar de jas. Hij zit te kijken of hij een tekening kan maken. Hij heet Jan Onbekend, hij is gepensioneerd, hij was elektricien. Er ligt een boot aan vast. Ik denk dat hij er zo over kan lopen, dat het niet zo diep is. Er is een eend, nee, het is een klein bootje. Daarachter is het strand. Het is een ankerplaats. Het is een rivier, de kleur is anders, er heeft een boot gevaren. Hij wil naar het strand toe. Hij is een jutter, neet daar is hij te mooi voor gekleed. Hij gaat gewoon genieten, wandelen langs het strand. Hij is van de reclame. Hij is nog niet zo oud. Ik denk dat ie ouder is dan je denkt. Hij is van middelbare leeftijd, in de zeventig. Hij gaat alle weken naar de sportschool. Hij hoort spattend en rollend water. Water is altijd in beweging. Hij wacht tot er wat uit de boot komt, misschien wacht ie op iemand, het is een beetje tegenstrijdig in de ketting met een dunne schakel.

He is savoring the water,he is savoring the bobble of the waves. He is making a drawing, he came there walking and he is afraid it is going to rain, you can sees that by his coat. He is looking if he can make a drawing. His name is Jan unknown. He a pensioner and he used to be a electrician.
There is a boat. I think he ca walk over, it is very sallow water.
There is a duck, oh no it is a little boat. Behind there, there is the beach. It is an anchorage. It is a river the color is different a boat just pasted by.
He wants to go to the beach. he is someone that collects stuff at the beach, but he is not going to today because he is dressed to nicely. He is just going to enjoy walking the beach. He is from an advertisement. He is not so old yet. I think he is older then we think. He is of middle age around 70. He is going to the gym every single week.
He hears the sound of rolling and splashing of the water. Water that is always moving.
He is waiting until something comes out of the boat, maybe he is waiting for someone. It is a bit contradicting in the chain