« All Stories

It-tifla tal-Bukett/ The Flower Girl

Girl and her Brother

by the storytellers at St. Vincent De Paul Day Centre

She's carrying her son
A sweet girl
They're going to Mdina because its quiet there and noone sees them.
They have a secret - they would love to court in public.
In my time, we had no secrets.

In future she would like to have money
She would like to have something to carry her child in - she wishes for a pushchair
They go to school in their town - in Birkirkara.
She's learning to read, in Tas-Samra road.

She dreams on flowers - white and black.
She dreams about the child - and her future...

It happened in Hamrun
That's a girl doll or a boy doll or Tessie Brigantina from Hamrun.
She's thinking about death
She's thinking about how she'll bring up her kid
And she'll give him a strict upbringing - she won't allow him in bad company.

She's thinking about courting wherever she feels like
That's MariKarm - She's in some corner.
It was a Thursday, a nice day from that day onwards.

She will put it in a frame - our photograph.

-----------
in Maltese :

Qed igorr it-tifel
Xebba helwa
Sejrin l-Imdina ghax hemmhekk ma kien jarahom hadt.
Ghandhom sigriet - li jixtiequ jinnamraw fil-berah.
Dari ma kellhomx sigrieti.

Ghal futur tixtieq li jkollha flus
Tixtieq li jkollha fuq xiex igorr it-tifel - ikkolha xi 'pushchair'
Imorru l-Iskola fil-pajjiz taghhom - minn B'Kara.
Qeghda titghallem kif taqra
Fit-Triq Tas-Samra.

Tohlom fuq il-fjuri - bojod u suwed.
Tohlom fuq it-tarbija - u x'sar minnha ..

Grat il-Hamrun
Dik Pupa u Pupu ew Tessie Brigantina mill Hamrun.
Qeghda tahseb li ghandek tmut
Qeghda tahseb kif ser trabbi lit-tifel
U trabbih bis-sikkatura - ma thallihx jghamilha ma kumpanija hazina.

Ghandha hsieb biex tmur tinnamra fejn iffetlilha
Dik MariKarm - Qeghda f'xi rokna
Kien il-Hamis, gurnata sabiha minn dak in-nhar sa llum.

Ha taghmlu go gwarnic, ir-ritratt taghna ...